Algemeen

Bijdragen vanaf 1 oktober 2018

Voor de algemene zorgen aan moeder en kind maken wij gebruik van de derdebetalersregeling.

Dit wil zeggen dat wij niets aanrekenen* voor de standaard zorgen maar rechtsreeks betaalt worden door het ziekenfonds. Hiervoor hebben we enkel een klevertje nodig van uw mutualiteit.

Administratie

Eenmalige administratieve bijdrage van 25 Euro voor de begeleiding van de gehele zwangerschap  en zorg na de geboorte.

Voor uitsluitend  zorg na de geboorte  vragen wij enkel een bijdrage van  12,50 Euro.Deze kost is af te rekenen bij uw eerste consult.

Wij opteren ervoor om geen afzonderlijk vervoerskosten aan te rekenen.

Voor gezinnen of alleenstaande moeders met laag inkomen hebben wij een speciale regeling met betrekking tot de administratieve kosten.

*Administratieve kost zal wel aangerekend worden ook bij derdebetaler

Cursussen

Omdat onze praktijk zeer dynamisch is en wij regelmatig nieuwe initiatieven trachten te integreren posten wij de cursussen  op onze website.

Wij moedigen u aan zeker de aankondigingen in de gaten te houden voor nieuws over opkomende cursussen en evenementen!! Prijzen kunnen variëren afhankelijk van het aanbod.

Voor de beste moeders creëerden we de beste cursussen 

*Voor  cursussen betaalt u wel zelf het inschrijvingsgeld en gelden de volgende bijdragen: