Prenataal

Zwangerschapsbegeleiding

Zwanger? Bel uw vroedvrouw! 

In samenwerking met andere gezondheidswerkers (Gynaecoloog huisarts…) Zorgen wij ervoor dat je een op maat gemaakte zorg kan ontvangen. Een intieme band met begeleiders leidt tot minder angsten en spanning waardoor arbeid en bevalling ook vlotter verlopen.

 In deze fase biedt ons team de volgende diensten aan:

  • Algemene bloedanalyse
  • Urineanalyse
  • Opvolgen van vitale parameters (Bloeddruk, temperatuur)
  • Luisteren naar de hartslag van uw baby
  • Groei van de baby controleren
  • Opvolgen algemene gezondheidstoestand moeder zowel lichamelijk als psychosociaal
  • . . .

Hypnobirthing

HypnoBirthing cursus ter voorbereiding op de geboorte:

Individueel: Bij u thuis, traject wordt individueel ingepland. Data van de groep sessies worden aangekondigd in de nieuwsbanner!

Er zijn nog steeds erg veel mensen die best angstig  zijn als ze denken aan een geboorte niet alleen aanstaande ouders maar ook de omgeving! Goed bedoeld worden bezorgdheden overgedragen aan toekomstige ouders…..

Angst zorgt voor een minder vlot verloop van het geboorteproces en vaak is medisch ingrijpen dan een gevolg. Hoe meer ontspannen de moeder is en hoe minder angstig ze is, des te vlotter verloopt de geboorte. Graag willen wij ouders een handje  helpen om zo rustig en ontspannen mogelijk de geboorte tegemoet te gaan.

Gedurende 5 lessen gespreid over 5 weken gaan we aan de slag om koppels voor te bereiden op een kalme, natuurlijke geboorte.

 

 

Er worden tools aangereikt om vrouwen en partners te helpen het geboorteproces angstvrij en met zelfvertrouwen tegemoet te gaan. Concreet houdt dit in dat we trachten mythen omtrent zwangerschap en geboorte te ontkrachten, angstreductie, ontspanning door middel van massage technieken, oefenen van gunstige geboortehoudingen, ademhalingstechnieken, visualisatie en zelfhypnose.

Hoe vaker je oefent hoe makkelijker het zal zijn om te ontspannen op de dag van de geboorte. Je kan beginnen met de lessen tussen 20 en 34 weken of wanneer je het zelf nodig vindt. Vergeet niet dat oefening kunst baart!

Dag van de geboorte

Vermoed je dat de geboorte nadert? Een vroedvrouw komt op huisbezoek om te evalueren of het inderdaad zo ver is. Beoordelen van verlies, controleren hartslag baby, beoordelen van (vooruitgang in de ontsluiting indien gewenst, relaxatie tips)

Individueel af te spreken wat jouw wensen zijn met de vroedvrouw die jouw zwangerschap volgt.

Postpartum

Na de geboorte

Zorg voor moeder en kind.

Proficiat! Je kleine wonder is daar….maar het is allemaal zo nieuw, zo anders. Er zijn zoveel vragen!

Wij komen graag langst om vragen te beantwoorden, gezondheidscontroles uitvoeren bij moeder (Bloeddruk temperatuur, hechtingen, algemene genezing…) en baby (gewicht, voeding, algemeen welzijn…) Vaak is een kleine tip genoeg om je eigen kunnen weer aan te wakkeren

Was de zwangerschap niet afgelopen zoals je het verwachtte dan ook staan we klaar om u bij te staan. Begeleiding na miskraam is een even belangrijk component van onze zorgverlening.

 Wij verwijzen jou door naar een gespecialiseerde gezondheidswerker indien nodig.

 

Homeopathie

Op een zachte en effectieve manier omgaan met ongemakken tijdens de zwangerschap en erna? Homeopathie is een een vorm van gezondheidspromotie gebaseerd op het vermogen van het lichaam om zelf de balans te herstellen. Homeopatische middelen kunnen van planten, minerale en dierlijke oorsprong komen. Om te achterhalen welk middel iemand nodig heeft gaan we holistisch te werk. Er zal een uitgebreid gesprek volgen om een juist middel te vinden.

Deze benadering is niet bedoeld om het advies van uw arts te vervangen, wel kan het complementair gebruikt worden.

Nuttige links